020-123456789
三明市某某消防设备制造厂
首页 > 新闻中心
【kubet ret】Công chức có được mở cửa hàng kinh doanh để kiếm thêm thu nhập không?
发布日期:2023-03-31 08:52:47
浏览次数:673

Hình thức tôi muốn đăng ký hoạt động là hộ kinh doanh cá thể. Tôi nghe nhiều bạn bè nói làm công chức thì không được đăng ký kinh doanh nên cũng đang phân vân.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Tôi không biết theo quy định của pháp luật mình có được phép kinh doanh dưới hình thức này không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì?

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Độc giảTrọng Hưng

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Luật sư tư vấn

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Theo khoản 1 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sựcó quyền thành lập hộ kinh doanh, trừ các trường hợp sau đây:

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Căn cứ Điều 20 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến sản xuất, kinh doanh công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định cán bộ công chức và viên chức không được làm những việc sau:

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

- Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, anh không bị cấm thành lập hộ kinh doanh cá thể. Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định, hộ kinh doanh là do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp nếu các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

Còn cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp tư nhân hay các loại hình công ty khác.

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô

>> Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

ôngchứccóđượcmởcửahàngkinhdoanhđểkiếmthêmthunhậpkhô
产品中心

邮箱:[email protected]

电话:020-123456789

传真:020-123456789

Copyright © 2023 Powered by 三明市某某消防设备制造厂