0111555777
Cuộc Sống Độc đáo
首页 >ắc quy ô tô
【kubet88】Gặp lỗi vô ý tai nạn lao động, có được hưởng chế độ bảo hiểm?
发布日期:2024-04-24 01:05:24
浏览次数:927

Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận,ặplỗivôýtainạnlaođộngcóđượchưởngchếđộbảohiểkubet88 chức năng của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động xảy ra trong quá trình lao động, gắn với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, người sử dụng lao động và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động đó có trách nhiệm hỗ trợ người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo đúng quy định.

【kubet88】Gặp lỗi vô ý tai nạn lao động, có được hưởng chế độ bảo hiểm?

Người lao động bị tai nạn lao động do lỗi vô ý của người lao động thì có được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động từ người sử dụng lao động? 

【kubet88】Gặp lỗi vô ý tai nạn lao động, có được hưởng chế độ bảo hiểm?

Theo luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (Đoàn luật sư TP.HCM), người lao động vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn được quy định theo luật An toàn vệ sinh lao động 2015.

【kubet88】Gặp lỗi vô ý tai nạn lao động, có được hưởng chế độ bảo hiểm?

Cũng theo luật sư Trang, có các trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động theo quy định tại điều 38 và điều 39 luật An toàn vệ sinh lao động 2015. 

Cụ thể, nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân như do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động; do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân; do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.

Người lao động gặp lỗi vô ý tai nạn lao động có được hưởng chế độ? - Ảnh 1.

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động từ người sử dụng lao động nếu bị tai nạn lao động lỗi vô ý

XUÂN KHÁNH

Doanh nghiệp bồi thường, trả tiền lương cho người lao động ra sao?

Về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, luật sư Trang cho biết áp dụng theo quy định tại điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015. Cụ thể, phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phải thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp đó phải trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Đồng thời, bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của người lao động gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 % tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%.

Bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

Phải bồi thường, trợ cấp trong thời hạn 5 ngày

Theo luật sư Nguyễn Thị Minh Trang, doanh nghiệp phải thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động. Sau khi điều trị, phục hồi thì phải sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe của người bị tai nạn lao động đó...

Về tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp và trả cho người lao động nghỉ việc do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, luật sư Trang cho biết thêm, quy định theo điều 3, điều 4 Thông tư số 28 năm 2021 của Bộ LĐ-TB-XH và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi thì sẽ được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.

"Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp", luật sư Trang nói.

产品中心

EMAIL:[email protected]

TEL:0987654321

FAX:0444444444

Copyright © 2024 Powered by Cuộc Sống Độc đáo